בדרך לכסף: כך מגישים בקשה להחזר מס

בדרך לכסף: כך מגישים בקשה להחזר מס

שכירים ועצמאים רבים משלמים מסים לאורך כל השנה ומדי חודש בחודשו, אבל במקרים רבים, נגבים מהם מיסים גבוהים מהנדרש ולכן מומלץ לבצע בדיקת החזר מס הכנסה. הסיבות הן מגוונות ונובעות בחוסר תיאום זמני בין גופים המחשבים את המס, חוסר הכרת החוקים, טעויות ותום לב ועוד. זכותו של כל נישום לערוך בסוף כל שנה תיאום מס בו עשוי להתברר כי מגיע לו החזר מס. התיאום הנ"ל נדרש בעיקר, בנסיבות בהן קיימות הכנסות ממקורות שונים, באירועים שונים בהם שולמו כספים שחלקם עשויים להתברר כהוצאות מוכרות במס ועוד.

החזר כספים בנסיבות שונות

חישובי המס הינם שנתיים. נכון הוא שמדי חודש השכיר מקבל משכורת אבל הסכומים הנגבים נקראים ניכוי במקור ורק בסוף השנה יחושב הסכום המדויק בהתאם להכנסה השנתית הכוללת. קיימות נסיבות שונות בהן העובד זכאי להחזר ובין היתר: זיכוי בגין תרומה שנתן, ילד נוסף שנולד במשך השנה ולא דווח עליו, יציאה לחופשת לידה המשנה את המיסוי, כאשר הוא מפוטר או מתפטר באמצע שנת המס ולאחר מכן אין לו הכנסות משכר למשך תקופה מסוימת ועוד. בגלל החישוב השנתי ייתכנו שינויים בתשלומי המס המחושבים על בסיס חודשי ואותם יש לבדוק.

תהליך מובנה

בקשה להחזר מס הכנסה לשכירים מוגשת על טופס מיוחד מס 135 שאותו ניתן להשיג בלשכת פקיד שומה. יש לצרף טופס 106 מהמעסיק ואישורים רלוונטיים נוספים המעידים על זכאות להקלות (כמו מקופות גמל ביטוחי חיים ועוד). עצמאים מגישים על טופס מספר 1031 בליווי האישורים המתאים. כן, יש לשלוח מסמכים מזהים ופרטים אודות חשבון הבנק לשם מועבר הכסף (במידה ואכן מגיע החזר). ניתן להגיש בקשה להחזר עד 6 שנים אחורה. הבקשה מתבררת וההחזר נעשה תוך מספר חודשים. מומלץ לקבל ייעוץ ושירות מחברה המתמחה בנושא.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שתפו את הפוסט בין חברים